Pieteikties konsultācijai

Pakalpojums:

+371 29710098

Ziņa nosūtīta

Sākumlapa Blogs Kategorija: Uncategorized @lv

Valsts atbalsts saules paneļu uzstādīšanai privātmājām

Valsts atbalsts saules paneļu uzstādīšanai privātmājām

09. Mar. 2022

Ilgi gaidītais atbalsts saules paneļu uzstādīšanai privātmājām ir klāt – kas par to ir jāzina?

Lasi blogā.

Informāciju apkopojām jautājumu – atbilžu veidā, lai ērtāk atrast sev interesējošo. Sīkāku informāciju un rekomendācijas tieši Jūsu privātmājai saņemsiet, piesakoties šeit.

Kāds atbalsts no valsts ir pieejams?

Pieejams atbalsts no VARAM (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija). Ikvienam privātmājas īpašniekam ir iespēja iesniegt projektu un saņemt atbalstu līdz 70% no izmaksām par saules paneļu uzstādīšanu privātmājām.

Kas svarīgi – programma darbojas pēc principa “kurš pirmais brauc, tas pirmais dabū finansējumu”, tāpēc jārīkojas ātri.

Cik liels ir kopējais atbalsta apjoms?

VARAM atbalsta programmas kopējais visiem Latvijas iedzīvotājiem pieejamais finansējums ir 20 000 000 eiro. (papildināts 26.04.2022.  – VARAM paziņojuši par papildus 10 mij. piešķiršanu un atvieglotiem nosacījumiem. Ar jaunajiem nosacījumiem varat iepazīties šeit).

Kurš var saņemt šo atbalstu?

Ikviens Latvijā esošas privātmājas īpašnieks, kura īpašnieka tiesības ir reģistrētas Zemesgrāmatā.

Kādi ir precīzāki nosacījumi, lai saņemtu finansējumu?Tie ir sekojoši:

 • Tu esi ēkas īpašnieks;
 • Ēkā nenotiek saimnieciskā darbība;
 • Saules paneļi iegādāti pēc noteikumu stāšanās spēkā (9.03.2022. vai 20.07.2022., ja uz Jūsu māju attiecas izmaiņas, sk. zemāk);
 • Saules paneļu kopējā uzstādītā jauda nepārsniedz 11kW (ieskaitot).

Papildināts 14.07.2022. – VARAM apstiprinājuši izmaiņas atbalsta programmā, kas stājušās spēkā 20.07.2022., tiklīdz publicētas “Latvijas Vēstnesī”:

 • Ēka, iesniedzot pieteikumu VARAM atbalstam, var arī nebūt nodota ekspluatācijā, taču to ir jānodod ekspluatācijā 5 gadu laikā pēc pieteikuma iesniegšanas.
 • Atbalstu varēs saņemt daudzdzīvokļu 1 – 5 stāvu māju mājsaimniecības, ja daudzdzīvokļu māja tiks pieslēgta centralizētajai siltumapgādes sistēmai,
 • Atbalsts mājsaimniecībām tiks sniegts, ja ēkas ir biedrību, nodibinājumu, vai reliģisko organizāciju īpašumā,
 • Projektus var īstenot arī triju vai vairāku dzīvokļu mājās, triju vai vairāku dzīvokļu māju dzīvojamo telpu grupās (faktiski – rindu un dvīņu mājas).

Vairāk par izmaiņām šajā blogā.

Kad un kā saņemšu atbalstu?

Atbalsts būs vienreizēja maksājuma formā. Tam varēs pieteikties pēc tam, kad saules paneļu sistēma jau ir uzstādīta un nodota ekspluatācijā.

Atbalstam varēs pieteikties līdz 2023.g. 31. decembrim, vai kamēr beidzas kopējais 20 miljonu finansējums.

Cik lielu atbalstu es varētu saņemt, uzstādot saules paneļus?

Saules paneļiem maksimālais pieejamais atbalsts vienai privātmājai būs 4000 EUR. Precīzāks atbalsts par katru uzstādīto kilovatu (kW) ir sekojošs:

 • līdz 1 kW = 700 eiro
 • 1–2 kW = 1000 eiro
 • 2–3 kW = 1400 eiro
 • 3–4 kW = 1800 eiro
 • 4–5 kW = 2200 eiro
 • 5–6 kW = 2500 eiro
 • 6–7 kW = 2800 eiro
 • 7–8 kW = 3200 eiro
 • 8–9 kW = 3500 eiro
 • 9–10 kW = 3800 eiro
 • 10–11 kW = 4000 eiro.

 

Vai varu pieteikties atbalstam, ja ņemu kredītu saules paneļu uzstādīšanai?

Jā, var pieteikties atbalstam, taču tikai tad, ja īpašuma tiesības uz saules paneļu sistēmu pāriet Jums dienā, kad tiek parakstīts uzstādīto saules paneļu pieņemšanas-nodošanas akts.

Vai varu iesniegt vairākus pieteikumus?

Par vienu privātmāju var iesniegt vienu pieteikumu. Ja iesniegsiet vairākus projekta iesniegumus par vienu dzīvojamo māju, tad tiks izskatīts tikai pirmais no saņemtajiem.

Ko darīt, ja mājai ir vairāki īpašnieki – vai tad drīkst pieteikties saules paneļu uzstādīšanas atbalstam?

Jā! Tādā gadījumā visiem privātmājas īpašniekiem ir jāiesniedz piekrišanas vēstule par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā, kas ir notariāli apliecināta vai parakstīta ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu.

No kurienes ņēmāt informāciju?

VARAM oficiālajā mājaslapā, kā arī oficiālajā konkursa nolikumā.

Vai veikals.energrid.lv var uzstādīt un iesniegt projektu?

Jā! Iegādājoties saules paneļus un to uzstādīšanu pie mums, mūsu SaulesParki.lv profesionālā un pieredzējusī komanda sagatavos un iesniegs visu dokumentu paketi atbalsta saņemšanai, uzstādīs jaudīgos “All Black” dizaina saules paneļus, kas iederas ikvienā mājsaimniecības ainavā, un nokārtos visas formalitātes Sadales tīklos.

Jums būs tikai jāizlasa un jāparaksta gala dokumenti.

privatmaja-marupe-saules-paneli

KOPSAVILKUMS

Saules paneļu uzstādīšana privātmājai vēl izdevīgāka, šķiet, nebūs ilgu laiku. Ja vēlaties kļūt neatkarīgi no elektroenerģijas cenu svārstībām, piesakieties konsultācijai par sev piemērotāko saules paneļu sistēmu, un esat tie, kuri paspēj uzstādīt saules paneļus, pirms valsts atbalsts beidzas!

Piesakieties šeit