Pieteikties konsultācijai

Pakalpojums:

+371 29710098

Ziņa nosūtīta

Sākumlapa Blogs Kategorija: Atbalsts

LAD atbalsts saules paneļu uzstādīšanai saimniecībām: 2024.g. aktuālais

LAD atbalsts saules paneļu uzstādīšanai saimniecībām: 2024.g. aktuālais

27. Mar. 2024

LAD-atbalsts-saules-parki-energrid-blogs

Atbalsts saules paneļu uzstādīšanai saimniecībām ir klāt! Šajā blogā aprakstīsim svarīgāko un aktuālāko informāciju par Lauku atbalsta dienesta (LAD) atvērto atbalsta programmu.

 • Uzzināsiet: kad, kur un kas var pieteikties programmai;
 • Kāds ir iespējamais atbalsta apjoms;
 • Kādā secībā noris darbi, lai saņemtu šo atbalstu (ja Jums to apstiprina).

Lasiet šo visu, kā arī atbildes uz citiem svarīgiem jautājumiem, zemāk!

Svarīgākais par LAD atbalsta programmu saules paneļu uzstādīšanai:

Tai pieteikties varēs no 2024. gada 25. aprīļa līdz 2024. gada 27. maijam.

Kopējais programmas finansējums ir 24 milj. EUR, no kuriem 6 milj. EUR pieejami saules paneļu uzstādīšanai mazām, vidējām un lielām saimniecībām, un 2 milj. EUR – atbilstīgajām kooperatīvajām sabiedrībām.

Kas var pieteikties LAD atbalstam?

Lauku saimniecība, kuras kopējais neto apgrozījums no lauksaimniecības nozares pēdējā noslēgtajā gadā pirms pieteikšanās atbalstam ir vismaz 4000 EUR, vai atbilstīgā kooperatīvā sabiedrība.

Pieteikties var lauku saimnieciības, kas reģistrētas kā privātpersonas, zemnieku saimniecības, juridiskas personas un kooperatīvās sabiedrības.

Atbalstu piešķir tādās nozarēs kā:

 • Aitkopība
 • Augkopība
 • Biškopība
 • Dārzeņkopība
 • Cūkkopība
 • Kazkopība
 • Liellopu nozare
 • Piensaimniecība
 • Putnkopība
 • Zirgkopība
 • un citās lopkopības nozarēs.

Kādām aktivitātēm piešķir atbalstu?

LAD atbalstu piešķir tādām saules elektrostacijas (SES) uzstādīšanas aktivitātēm kā:

 • Saules parkam nepieciešamo iekārtu, komponenšu iegādei;
 • Būvniecībai, ciktāl tā nepieciešama saules parka uzstādīšanai.

Kāds ir LAD atbalsta veids saules paneļu uzstādīšanai?

Investīciju atbalsts. Tas nozīmē, ka atbalstu saņemsiet PĒC saules elektrostacijas (SES)  uzstādīšanas. Taču apstiprinājumu par atbalstu jums jāsaņam PIRMS uzstādīšanas.

Vienkārši sakot, process notiek šādos 6 soļos:

 1. Speciālisti Jums izveido projektu saules elektrostacijai, palīdz ar citu vajadzīgo dokumentu sagatavošanu;
 2. Jūs, balstoties uz šo projektu un apkopotajiem dokumentiem, piesakāties atbalstam;
 3. LAD Jums apstiprina atbalstu;
 4. Jūs piesakāties aizdevumam vai no saviem līdzekļiem iegādājaties iekārtas un organizējat saules parka uzstādīšanu;
 5. Sertificēti speciālisti Jums uzstāda saules parku vai veic citus nepieciešamos būvdarbus;
 6. Balstoties uz apliecinājumiem par darbu paveikšanu u.c. nepieciešamo dokumentāciju, Jums piešķir atbalstu.

Maksimālais termiņš, lai uzstādītu saules parku – 1 gads pēc 3. soļa jeb atbalsta apstiprināšanas, bet ne ilgāk kā līdz 2025. gada 1. augustam.

Cik liels ir LAD atbalsts saules paneļu uzstādīšanai?

LAD-atbalsts-saules-parki-allblack-closeup-dimzas

Jums ir iespēja saņemt atbalstu ar intensitāti 30% –  60% (pamatlikme ar papildus intensitāti) no projektā attiecinājamām izmaksām.

Jeb, līdz 50% iekārtu, komponenšu iegādei un līdz 50% – būvniecībai (līdz 60% iespējams pretendēt jaunajiem lauksaimniekiem un īpaši atbalstāmām teritorijām).

Vienam atbalsta pretendentam plānošanas periodā 2021.–2027. gadam maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru un atbalsta intensfitāti nosaka ņemot vērā saistītās personas, kopprojekta gadījumā – tikai attiecināmās izmaksas katram kopprojekta dalībniekam un katra apakšpasākuma aktivitāšu izmaksām atsevišķi. 

Maksimālais attiecināmo izmaksu apmērs ir 1 000 000 EUR lauku saimniecībai.

Būvniecības gadījumā šo maksimālo apmēru var palielināt līdz 2 000 000 EUR, ja Jūsu saimniecības ieņēmumi no lauksaimnieciskās darbības pārsniedz 50% no kopējiem ieņēmumiem, par izmaksātu darba algu un ar to saistīto darbaspēka nodokļu un nodevu kopsummu pēdējos divos gados.

Atbilstīgai kooperatīvajai sabiedrībai attiecināmajām izmaksām ierobežojuma nav, protams, kamēr vien tās ietilpst kopējā projekta finansējumā.

Šeit apskatiet precīzāku maksimālo attiecināmo izmaksu apmēru (LAD materiāls)

Atbalsta maksimālās attiecināmās izmaksas

Atbalsta maksimālās attiecināmās izmaksas nevarēs pārsniegt Jūsu lauku saimniecības ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes pēdējos 2 noslēgtajos gados (ņemot vērā gadu ar augstāko ieņēmumu rādītāju). 

Ja Jūsu lauku saimniecība dibināta pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, tad atbalsts nevarēs pārsniegt pēdējā noslēgtā gada ieņēmumus no lauksaimniecības produktu ražošanas un pārstrādes:

 • vairāk par piecām reizēm, ja Jūsu saimniecības kopējais apgrozījums ir līdz 70 000 EUR;
 • vairāk par trīs reizēm, ja Jūsu saimniecības kopējais apgrozījums ir lielāks par 70 000 EUR.

Nepieciešama palīdzība vai palikuši neatbildēti jautājumi?

SIA “EnerGrid” ir viens no vadošajiem saules parku uzstādītājiem Latvijā. Ar prieku palīdzēsim Jums ikvienā jautājumā, kā arī veiksim Jūsu saules parka projektēšanu, iekārtu, komponenšu tirdzniecību un veiksim uzstādīšanu.

Sazinieties ar mums un saņemiet piedāvājumu savam saules parkam.