Pieteikties konsultācijai

Pakalpojums:

+371 29710098

Ziņa nosūtīta

Apmaksa un piegāde

Norēķinu kārtība

Pirkuma apmaksa ir iespējama vienā no šādiem norēķināšanās veidiem, veicot bezskaidras naudas pārskaitījumu:

Pircējam par pasūtītajām Precēm un/vai Pakalpojumiem ir jāsamaksā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā kopš Pasūtījuma apstiprinājuma un Rēķina-pavadzīmes vai Rēķina saņemšanas. Ja Pircējs 3 (trīs) darba dienu laikā neapmaksā Rēķinu-pavadzīmi vai Rēķinu, automātiski tiek nosūtīts atgādinājums uz Lietotāja kontā norādīto e-pastu.

Veicot apmaksu ar pārskaitījumu, obligāti ir jānorāda Pasūtījuma numurs, kurš ir uzrādīts Rēķinā-pavadzīmē vai Rēķinā.

Līgumā noteiktie maksājumi ir uzskatāmi par veiktiem ar brīdi, kad Pārdevējs ir saņēmis Rēķinā-pavadzīmē//Rēķinā/Ikmēneša rēķinā norādīto summu savā norēķinu kontā kredītiestādē.

Pārdevējs ir tiesīgs vienpusēji, nepaziņojot par to Pircējam, anulēt Pasūtījumu un atcelt Preces un/vai Pakalpojuma rezervēšanu, ja Pircēja samaksa par Precēm un/vai Pakalpojumiem nav saņemta 5 (piecu) darba dienu laikā pēc atgādinājuma nosūtīšanas.

Piegāde

Veicot Preču/pakalpojumu pasūtījumu Pircējam ir iespēja izvēlēties piegādes dienu, kāda ir norādīta interneta veikalā energrid.lv.Preču piegādi Pārdevējs veic no pirmdienas līdz piektdienai no plkst. 9:00 līdz 18:00. Pārdevējs nodrošina preču piegādi tikai noteiktā reģionā, kā tas norādīts Piegādes sadaļā. Pārdevējs tiesīgs mainīt piegādes reģionu. Pārdevējs nodrošina preču piegādi līdz Pircēja pasūtījumā norādītās adreses galvenajai ieejai.

Pircējs, kurš ir izvēlējies saņemt Preci uz vietas noliktavā, Preci var saņemt 3 (trīs) darba dienu laikā kopš dienas, kad Pārdevējs saņēmis Pasūtījuma apmaksu. Preces tiek piegādātas 3 (trīs) darba dienu laikā kopš Pasūtījuma apmaksas vai vēlākā Pircēja izvēlētā piegādes dienā. 

Ja Pircējs ir juridiska persona, Pārdevējs piegādā preces/pakalpojumus uz Pircēja norādītu adresi un Pircējs nodrošina, ka tā pārstāvis pieņem preces/pakalpojumus. Pārdevējam nav jāpārbauda personu identitāte, kuras atrodas piegādes vietā un pieņem preces/pakalpojumus.

Pārdevējs dara visu iespējamo, lai pasūtījumu piegādātu nolīgtajā laikā, bet ne vienmēr tas ir iespējams. Pārdevējs neuzņemas atbildību par piegādes laika neievērošanu, ja atkāpe notikusi Pircēja dēļ vai citu nenovēršamu (satiksme, ceļu remonts utml.) apstākļu iespaidā.

Pārdevējs dara visu iespējamo, lai pasūtījumu pilnībā izpildītu. Ja komplektējot pasūtījumu Pārdevējs konstatē, ka pasūtītā prece ir izpirkta, Pārdevējs tiesīgs, izmantojot Pircēja norādīto saziņas rīku, kontaktēties ar Pircēju par pasūtītās, bet neesošās preces aizstāšanu.

Ja Pircēju paredzētajā piegādes laikā/dienā nevar sazvanīt un Pārdevēja kurjeram nav iespējas nodot preces/pakalpojumus Pircējam, kurjers turpina ieplānoto reisu un preces atgriežas Pārdevēja noliktavā.

Ja preces ir atgrieztas Pārdevēja noliktavā Pircēja vainas dēļ, Pircējam nākamajā darba dienā tiek piegādātas tās pašas preces.

Ja iepriekš minēto iemeslu dēļ prece nevar tikt nodota pircējam, Pārdevējam ir tiesības no Pircējam atmaksājamās summas ieturēt preču piegādes izdevumus.

Pieņemot no Pārdevēja kurjera preces, Pircējs pārbauda sūtījuma stāvokli, piegādāto preču atbilstību pasūtījumam un piegādes pavaddokumentam. Ja Pircējs nav izteicis aizrādījumus par iepriekš minēto, sūtījums ir uzskatāms par piegādātu atbilstoši veiktajam pasūtījumam un pienācīgā kvalitātē.

Tajos gadījumos, kad preču pieņemšanas laikā Pircējs ir pamanījis, ka sūtījumā nav atbilstošā preču daudzuma vai piegādātās preces neatbilst tā pasūtītajām precēm un tas nav norādīts preču pavaddokumentā, Pircējam preču pieņemšanas laikā par to jāinformē Pārdevēja kurjers. Ja prece ir nekvalitatīva, Pircējs šādu preci nepieņem un atgriež Pārdevēja kurjeram. Par atgrieztām precēm samaksātā nauda tiks noteiktā kārtībā atmaksāta Pircējam.